Geplaatst op: 14-03-2018

DRIEHOEKS- EN SANDWICHBORDEN IN DE OPENBARE RUIMTE


Rondvraag raadsvergadering 15 maart 2018
Tegenwoordig is de plaatsing van driehoeks- en sandwichborden in de openbare ruimte gebonden aan een aantal aangewezen plaatsen. Ons bereiken berichten dat het aantal aangewezen plaatsen soms te klein is, wanneer anderen alle of de meeste plaatsen reeds in gebruik hebben genomen. Ook stoort men zich aan de ongebreidelde plaatsing van verkiezingsborden, waarvoor de reclameregels niet gelden.
 
Hierover heeft de LVM de volgende vragen: 
 1. Bereiken deze geluiden het college ook?
 2. Hoe beoordeelt het college de omvang van het aantal aangewezen plaatsen?
 3. Wilt u in overleg met verenigingen en andere initiatiefnemers van evenementen het beleid actualiseren?
 4. Hoe kan de gemeente een redelijk evenwicht brengen in de regels van het reclamebeleid en de vrije hand die de politieke partijen hebben bij het plaatsen van driehoeks- en sandwichborden?
 
Met vriendelijke groet,
Clemens Meerts
 
Gemeenteraadslid
Liberale Volkspartij Maasgouw

 

Geplaatst op: 26-01-2018

Verbod gebruik aardgas vanaf 2050


Rondvraag gemeenteraadsvergadering 7 februari 2018

Vanaf het jaar 2050 is het verboden om thuis CO2 uit te stoten. Er mag vanaf dan dus niet meer op aardgas gestookt worden. Op dit moment wordt echter nog 95% van alle woningen in Nederland voorzien van warm water en verwarming middels aardgas. Over minder dan 32 jaar moet dit percentage naar 0%. Veel gemeenten maken plannen voor grote warmtenetten.

De LVM vraagt daarom aan het college:
Hoe draagt de gemeente Maasgouw bij aan invulling van deze opgave?
 
Met vriendelijke groet,
Clemens Meerts
 

Geplaatst op: 01-01-2018

LVM stelt kandidatenlijst vast


LVM stelt kandidatenlijst vast

De Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) wenst u uiteraard eerst een gelukkig 2018!

De LVM heeft de kandidatenlijst vastgesteld. Eerder werd Clemens Meerts uit Beegden al gekozen tot lijsstrekker. Nummers 2, 3 en 4 op de lijst zijn Rob Buschman uit Linne, Leon Jansen uit Maasbracht en Mark Eurlings uit Wessem. Samen met de daaropvolgende kandidaten 5 tot en met 11 gaat de LVM de verkiezingscampagne in. Het verkiezingsprogramma van de LVM staat in het teken van kritisch besturen, maar wel met een positieve insteek. De LVM kondigt concreet aan te komen met 3 verrassende speerpunten waar de burger echt wat aan heeft.Geplaatst op: 10-12-2017

"Samenwerking" Midden-Limburg (SML)


“Leudal legt een bom onder het samenwerkingsverband van Midden-Limburgse gemeenten SML, dat sinds 2015 bestaat. In een brief aan de raad die ook naar de regiogemeenten is gestuurd, laten B en W van Leudal weinig heel van de huidige manier van samenwerken. Die is in hun ogen te vrijblijvend. Doelen zijn te abstract en „missen diepgang, helderheid en uitvoerbaarheid”. SML is in de ogen van Leudal te veel een praatclub van bestuurders. Concrete projecten ontbreken en er is geen gezamenlijk gevoel van urgentie voor wat belangrijk is voor de regio.”. Tot zover Dagblad de Limburger, vorige week vrijdag 8 december 2017.
Reeds in 2013 heb ik, toen nog namens de VVD-fractie, gezegd dat het beter is om eerst een goede agenda op te zetten en dan pas toe te treden tot een samenwerkingsverband. Wij vroegen het College in oktober 2014 waarom Maasgouw toen al in de SML zou moeten stappen, terwijl de gemeenteraad volstrekt onvoldoende zicht had op de inhoud van de samenwerking c.q. op de inhoud van de Agenda voor Midden-Limburg. Nu is het december 2017 en zegt burgemeester Verhoeven van Leudal dat er onvoldoende concrete resultaten worden geboekt.
 
Leudal trekt dus in wezen aan de bel over de SML.
Naar aanleiding hiervan heeft de LVM de volgende vragen:
 
 1. Trekt Leudal terecht aan de bel?
 2. Deelt u de mening van Leudal dat er onvoldoende concrete resultaten worden geboekt?
 3. Deelt u de mening van Leudal dat de organisatievorm kan worden verbeterd?
 4. Hoeveel heeft de SML tot op heden aan geld en aan uren vanuit Maasgouw gekost?
 5. Wat heeft de SML concreet opgeleverd voor Maasgouw?
 
 
Met vriendelijke groet,
Clemens Meerts
 
Gemeenteraadslid
Liberale Volkspartij Maasgouw
 


 Geplaatst op: 13-11-2017

LVM: Herindeling komt eraan!


De Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) verwacht dat een gemeentelijke herindeling niet lang meer op zich laat wachten, omdat in het recente Regeerakkoord staat dat het kabinet de provincies opdraagt om de herindeling ter hand te nemen van gemeenten die in de uitvoering van essentiële taken grotendeels afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen.
 

"Het gaat goed met Maasgouw. Het is duidelijk dat het college van B en W zijn zaken goed voor elkaar heeft en Maasgouw heeft de financiën op orde. Onze gemeente wordt goed, rustig en respectvol bestuurd.", aldus fractievoorzitter Clemens Meerts in de begrotingsvergadering verleden donderdag.
 

"Deze solide situatie past bij de Strategische Visie 2025 van de gemeenteraad, waarin is opgenomen dat Maasgouw zelfstandig wil blijven.", zegt Meerts. De LVM is daarom geen voorstander van een herindeling, maar vindt wel dat we de komst ervan onder ogen moeten zien.

Daarom is de LVM tegen de uitgave van 7 miljoen euro die momenteel in de verbouwing van het gemeentehuis in Maasbracht wordt gestoken en tegen de interne reorganisatie die meer dan een miljoen euro gaat kosten. Meerts: "Het college van B en W zegt zich niet te herkennen in onze woorden over een naderende herindeling, maar het zijn niet eens onze woorden. Dit staat gewoon letterlijk in het Regeerakkoord".Geplaatst op: 11-11-2017

Samenvatting Algemene Beschouwingen LVM


 
 1. de LVM is van mening dat er een prettige politieke en bestuurlijke sfeer heerst in Maasgouw.
 2. Maasgouw heeft de financiën op orde.
 3. De verbouwing van het gemeentehuis voor 6,6 miljoen euro is niet onze keuze.
 4. De reorganisatie van meer dan een miljoen ook niet.
 5. Voor meer grip op samenwerking stellen we voor om geen privaatrechtelijke structuren meer te gebruiken.
 6. Het resultaat van de viering van “10 jaar gemeente Maasgouw” stelt ons een beetje teleur.
 7. We willen nog altijd:   minder belastingen!
 8. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een nieuw gemeenschapshuis in Wessem en
 9. Het ziet ernaar uit dat de school in Beegden open kan blijven.
 10. Tot slot  -  Van Campagne naar ChampagneFJ Design