Geplaatst op: 10-12-2017

"Samenwerking" Midden-Limburg (SML)


“Leudal legt een bom onder het samenwerkingsverband van Midden-Limburgse gemeenten SML, dat sinds 2015 bestaat. In een brief aan de raad die ook naar de regiogemeenten is gestuurd, laten B en W van Leudal weinig heel van de huidige manier van samenwerken. Die is in hun ogen te vrijblijvend. Doelen zijn te abstract en „missen diepgang, helderheid en uitvoerbaarheid”. SML is in de ogen van Leudal te veel een praatclub van bestuurders. Concrete projecten ontbreken en er is geen gezamenlijk gevoel van urgentie voor wat belangrijk is voor de regio.”. Tot zover Dagblad de Limburger, vorige week vrijdag 8 december 2017.
Reeds in 2013 heb ik, toen nog namens de VVD-fractie, gezegd dat het beter is om eerst een goede agenda op te zetten en dan pas toe te treden tot een samenwerkingsverband. Wij vroegen het College in oktober 2014 waarom Maasgouw toen al in de SML zou moeten stappen, terwijl de gemeenteraad volstrekt onvoldoende zicht had op de inhoud van de samenwerking c.q. op de inhoud van de Agenda voor Midden-Limburg. Nu is het december 2017 en zegt burgemeester Verhoeven van Leudal dat er onvoldoende concrete resultaten worden geboekt.
 
Leudal trekt dus in wezen aan de bel over de SML.
Naar aanleiding hiervan heeft de LVM de volgende vragen:
 
 1. Trekt Leudal terecht aan de bel?
 2. Deelt u de mening van Leudal dat er onvoldoende concrete resultaten worden geboekt?
 3. Deelt u de mening van Leudal dat de organisatievorm kan worden verbeterd?
 4. Hoeveel heeft de SML tot op heden aan geld en aan uren vanuit Maasgouw gekost?
 5. Wat heeft de SML concreet opgeleverd voor Maasgouw?
 
 
Met vriendelijke groet,
Clemens Meerts
 
Gemeenteraadslid
Liberale Volkspartij Maasgouw
 


 Geplaatst op: 13-11-2017

LVM: Herindeling komt eraan!


De Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) verwacht dat een gemeentelijke herindeling niet lang meer op zich laat wachten, omdat in het recente Regeerakkoord staat dat het kabinet de provincies opdraagt om de herindeling ter hand te nemen van gemeenten die in de uitvoering van essentiële taken grotendeels afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen.
 

"Het gaat goed met Maasgouw. Het is duidelijk dat het college van B en W zijn zaken goed voor elkaar heeft en Maasgouw heeft de financiën op orde. Onze gemeente wordt goed, rustig en respectvol bestuurd.", aldus fractievoorzitter Clemens Meerts in de begrotingsvergadering verleden donderdag.
 

"Deze solide situatie past bij de Strategische Visie 2025 van de gemeenteraad, waarin is opgenomen dat Maasgouw zelfstandig wil blijven.", zegt Meerts. De LVM is daarom geen voorstander van een herindeling, maar vindt wel dat we de komst ervan onder ogen moeten zien.

Daarom is de LVM tegen de uitgave van 7 miljoen euro die momenteel in de verbouwing van het gemeentehuis in Maasbracht wordt gestoken en tegen de interne reorganisatie die meer dan een miljoen euro gaat kosten. Meerts: "Het college van B en W zegt zich niet te herkennen in onze woorden over een naderende herindeling, maar het zijn niet eens onze woorden. Dit staat gewoon letterlijk in het Regeerakkoord".Geplaatst op: 11-11-2017

Samenvatting Algemene Beschouwingen LVM


 
 1. de LVM is van mening dat er een prettige politieke en bestuurlijke sfeer heerst in Maasgouw.
 2. Maasgouw heeft de financiën op orde.
 3. De verbouwing van het gemeentehuis voor 6,6 miljoen euro is niet onze keuze.
 4. De reorganisatie van meer dan een miljoen ook niet.
 5. Voor meer grip op samenwerking stellen we voor om geen privaatrechtelijke structuren meer te gebruiken.
 6. Het resultaat van de viering van “10 jaar gemeente Maasgouw” stelt ons een beetje teleur.
 7. We willen nog altijd:   minder belastingen!
 8. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een nieuw gemeenschapshuis in Wessem en
 9. Het ziet ernaar uit dat de school in Beegden open kan blijven.
 10. Tot slot  -  Van Campagne naar Champagne


Geplaatst op: 11-11-2017

TIJDELIJKE VERLAGING BOUWLEGES 2018 en 2019


De gemeenteraad heeft besloten dat de korting van 25% op de bouwleges in 2016 en 2017 ook wordt toegepast in 2018 en 2019. Dank aan de VVD en de PWM voor de coproductie en dank aan de andere politieke partijen voor hun instemming, waardoor het voorstel werd aangenomen!

Geplaatst op: 11-11-2017

Recreatie en toerisme in de "lus van Linne"


Recreatie en toerisme in de "lus van Linne"

De "lus van Linne" laten meedoen en bijdragen aan recreatie en toerisme in Maasgouw. Alleen het CDA stemde tegen. Voorstel aangenomen!

Geplaatst op: 04-10-2017

Rondvraag brengvoorziening (raadsvergadering 5 oktober 2017)


De LVM heeft een rondvraag over de inrichting van de milieustraat in Maasbracht. 

 

De huidige inrichting is door middel van het opstellen van containers op het huidige terrein. De meeste containers zijn vrij hoog en het lossen van een aanhanger is, zeker voor de meer seniore inwoners van Maasgouw, een hele opgave. Mede gezien het feit dat het aanwezige personeel de instructie heeft om alleen aanwijzingen te geven kan een bezoek aan de milieustraat als zeer belastend worden ervaren, tijdrovend zijn en bovendien leiden tot onnodige blessures bij de bezoekers.

Het concept van enerzijds verzonken containers of het aanvoeren via een verhoging, waarbij gebruik wordt gemaakt van de zwaartekracht, zou hiervoor een prima oplossing kunnen zijn.

 

Enkele voordelen:

- veel minder tilwerk, dus sneller lossen van de auto / aanhanger

- het terrein wordt overzichtelijker, dus minder gevaar voor bezoekers en medewerkers

- volle containers kunnen sneller verwisseld worden zonder gevaar voor beschadigigingen

- een betere beleving van het milieu-park, more value for money ( de bezoekers betalen 42% meer in Maasgouw voor het storten van een aanhanger vergeleken met Roermond)

- minder zwerfvuil of illegale dumpingen. 

 

Hoe denkt uw college over een dergelijke verbetering van de inrichting van de milieustraat?
FJ Design