Geplaatst op: 04-10-2017

Rondvraag brengvoorziening (raadsvergadering 5 oktober 2017)


De LVM heeft een rondvraag over de inrichting van de milieustraat in Maasbracht. 

 

De huidige inrichting is door middel van het opstellen van containers op het huidige terrein. De meeste containers zijn vrij hoog en het lossen van een aanhanger is, zeker voor de meer seniore inwoners van Maasgouw, een hele opgave. Mede gezien het feit dat het aanwezige personeel de instructie heeft om alleen aanwijzingen te geven kan een bezoek aan de milieustraat als zeer belastend worden ervaren, tijdrovend zijn en bovendien leiden tot onnodige blessures bij de bezoekers.

Het concept van enerzijds verzonken containers of het aanvoeren via een verhoging, waarbij gebruik wordt gemaakt van de zwaartekracht, zou hiervoor een prima oplossing kunnen zijn.

 

Enkele voordelen:

- veel minder tilwerk, dus sneller lossen van de auto / aanhanger

- het terrein wordt overzichtelijker, dus minder gevaar voor bezoekers en medewerkers

- volle containers kunnen sneller verwisseld worden zonder gevaar voor beschadigigingen

- een betere beleving van het milieu-park, more value for money ( de bezoekers betalen 42% meer in Maasgouw voor het storten van een aanhanger vergeleken met Roermond)

- minder zwerfvuil of illegale dumpingen. 

 

Hoe denkt uw college over een dergelijke verbetering van de inrichting van de milieustraat?Geplaatst op: 03-10-2017

Afvalscheiding en de recente vraagtekens


Rondvraag afvalscheiding  (raadsvergadering 5 oktober 2017)
 
Er is in de media nogal wat te doen over het nieuws dat afvalscheiding, althans wat plastic betreft, niet zo heel zinvol is.
Het vertrouwen van de burger zou hierdoor worden geschaad, waardoor de medewerking van de burger aan het afvalbeleid zou kunnen afnemen.
Dit geeft de LVM aanleiding om de volgende vragen te stellen:
 
  1. Is het inderdaad zo dat de in de berichten bedoelde afvalscheiding slechts een zeer gering effect heeft?
  2. Hebben de berichten u aanleiding gegeven om het gemeentelijke afvalbeleid te heroverwegen?
  3. Zou een gemeentelijke publicatie over deze problematiek kunnen bijdragen aan het gemeentelijke afvalbeleid?
  4. Zijn er nog andere acties die u overweegt of die u de gemeenteraad in overweging zou kunnen geven?
 

 

Geplaatst op: 17-07-2017

LVM kiest lijsttrekker


Verleden woensdag heeft de ledenvergadering van de Liberale Volkspartij Maasgouw de heer Clemens Meerts (41) uit Beegden tot lijsttrekker gekozen voor de verkiezingen voor de gemeenteraad van Maasgouw in het voorjaar van 2018.


De heer Meerts heeft in het verleden diverse politieke en bestuurlijke functies vervuld voor de VVD. Vanaf 2010 is hij raadslid in Maasgouw en sinds begin 2016 doet hij dit voor de LVM. Op de lijst wordt hij gevolgd door Rob Buschman uit Wessem op nr. 2 en Leon Jansen uit Maasbracht op nr. 3. De lijst telt in totaal 13 kandidaten. Ook heeft de LVM het verkiezingsprogramma al vastgesteld. Dit programma staat in het teken van kritisch besturen, maar wel met een positieve insteek. De LVM kondigt concreet aan te komen met 3 verrassende speerpunten waar de burger echt wat aan heeft.Geplaatst op: 12-02-2017

Kandidaat raadslid (M/V)


Kandidaat raadslid (M/V)

voor de

Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM)

De LVM staat onder meer voor:
  • Klare taal
  • Denken vanuit de burger, vereniging en bedrijf
  • Zo weinig mogelijk belastingen
  • Kritisch en constructief meebesturen
  • Verjonging van het gemeentebestuur
In de voorbereiding van de verkiezingen in 2018 zoeken we nog enkele mensen zich als raadslid kandidaat willen stellen.  Raadsleden (en wethouders) ontvangen een maandelijkse vergoeding (zie politiekeambtsdragers.nl). 
Interesse? Neem contact op: www.liberalevolkspartijmaasgouw.nl/contact
 

Geplaatst op: 25-12-2016

Benoeming commissieleden


In de raadsvergadering van 15 december 2016 zijn namens de LVM twee commissieleden benoemd. Het betreft de heren:
 
Ir. Rob Buschman uit Wessem in de commissie Bestuur en Omgeving
en
Leon Jansen uit Maasbracht in de commissie Leefbaarheid en Financiën.

De LVM feliciteert de heren met de benoeming en wenst hen veel succes in het commissiewerk.
 Geplaatst op: 25-12-2016

Zalig Kerstfeest!


Zalig Kerstfeest!


FJ Design